Lakitoimisto

Kunnes Oy

Lakitoimisto Kunnes Oy:n perustamiseen johtaneen prosessin käynnisti isäni äkillinen kuolema.

Tapahtuneen myötä tajusin, kuinka vähän kukaan perheemme jäsenistä oli tullut edes ajatelleeksi tällaisen yllättävän ja äkillisen tapahtuman mahdollisuutta. Vielä vähemmän olimme varautuneet siihen.

Onneksi perheen kesken pystyimme sen kaiken shokin ja surun keskellä

toimimaan sovussa ja hoitamaan kaikki tarvittavat järjestelyt.

Kaikki tuo tapahtunut kuitenkin herätti ajattelemaan, ennakoimaan ja varautumaan.

 

Lisäksi syntyi halu herätellä ja ennen kaikkea auttaa myös muita ennakoimaan. 

White Lilies
Edunvalvontavaltuutus Hoitotahto Testamentti

Niina

Olen äiti, vaimo ja lakimies, jonka intohimona on juoksennella pitkin metsiä - joskus kartta ja kompassi kädessä, toisiaan taas valiten risteilevistä poluista houkuttelevin.

 

Olen toiminut lähes 10 vuotta lakimiehenä ja koko urani ajan olen katsonut oikeudellista maisemaa ennakoivin silmin: ensin ympäristöoikeudellisten asioiden ja sittemmin yritysten sopimusten parissa. Aina tavoitteenani on ollut ennakoida ja tehdä kuhunkin tilanteeseen sopivista asiakirjoista sellaiset, että jälkikäteiselle riitelylle jää mahdollisimman vähän jalansijaa. 

Oikeustieteiden lisäksi olen opiskellut psykologiaa. Laajat psykologian opinnot auttavat ymmärtämään ikääntymiseen, elämän kriisitilanteisiin sekä kuolemaan liittyviä erilaisia tunnereaktioita ja ihmissuhteiden dynamiikkaa.