Edunvalvontavaltuutus

KENELLE?

Kaikille yli 18-vuotiaille. Vakava sairastuminen tai onnettomuus ei katso ikää, joten jokaisen täysi-ikäisen on järkevää valtuuttaa joku lähipiirin luotettu henkilö hoitamaan omia asioitaan, mikäli itse tulee kykenemättömäksi hoitamaan niitä.

HUOM! Valtuutuksen antajan on kyettävä ymmärtämään edunvalvontavaltuutuksen merkitys! Näin ollen edunvalvontavaltuutus on tehtävä siinä vaiheessa, kun valtuuttajan toimintakyky ei ole vielä merkittävällä tavalla heikentynyt.

MITEN?

Autan sinua laatimaan edunvalvontavaltuutukselle asetetut muotovaatimukset täyttävän ja sinun itsemäärämisoikeutesi mukaisen edunvalvontavaltuutuksen. Lisäksi saat selkeät ohjeet siitä, miten edunvalvontavaltuutus on allekirjoitettava ja todistettava, miten valtuutus tulee säilyttää ja miten se tulee tarvittaessa voimaan.

HUOM! Edunvalvontavaltuutusta on mahdollista muuttaa myöhemmin, mikäli valtuutuksen antaja on edelleen oikeustoimikelpoinen.

Milloin?

Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia mahdollisimman pian. Tartu siis tuumasta toimeen, jos edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on ollut mielessä.

Edunvalvontavaltakirjan voi usein tehdä vielä esimerkiksi henkilö, joka on saanut diagnoosin muistisairaudesta sairauden varhaisessa vaiheessa. Joskus on tarpeen pyytää lääkärinlausunto edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi osoituksena siitä, että valtuuttaja on ollut valtuutusta tehdessään oikeustoimikelpoinen.  

HUOM! Edunvalvontavaltuutus ei astu voimaan ennen kuin:

1) Valtuuttaja on katsottu kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan, ja

2)  Maistraatti vahvistaa valtuutuksen.

MITÄ MAKSAA?

249 € / kpl (sis. ALV 24 %)

Miksi ottaa asiantuntija avuksi?

Maistraatti ei voi vahvistaa

edunvalvontavaltuutusta, mikäli sitä ei ole tehty lain edellyttämällä tavalla. 

Autan laatimaan edunvalvontavaltuutuksen sekä ymmärtämään valtuutuksen ja erilaisten valtuutuksen sisältöön liittyvien vaihtoehtojen merkityksen.

 Pohdi etukäteen:

 • Kuka on ensisijainen valtuutettu?

 • Kuka on toissijainen valtuutettu, mikäli ensisijaiseksi valtuutetuksi nimetty henkilö on pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäväänsä?

 • Haluatko nimetä myös varavaltuutetun niiden tilanteiden varalta, jolloin ensisijainen valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä tai jos hän on esteellinen?

 • Varavaltuutetun on hyvä olla perheen ulkopuolinen henkilö.

 • Minkä asioiden hoitoon haluat antaa valtuutuksen?

  • Taloudelliset asiat​, kuten raha-asioiden ja varallisuuden hoito

  • Henkilöäsi koskevat asiat, kuten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät päätökset

  • Omaisuuden lahjoittaminen

  • Kiinteistön myynti, vuokraus, panttaus, kiinnitys

  • Muita erityisiä, sinulle tärkeitä määräyksiä?

 • Harkitse myös hoitotahdon laatimista!