Keskinäinen hallintaoikeus testamentti (yhteiset lapset, laajempi malli)

Keskinäinen hallintaoikeus testamentti (yhteiset lapset, laajempi malli)

Tämän keskinäisen hallintaoikeustestamentin avulla aviopuolisot voivat määrätä, että toisen puolison kuoltua leskelle annetaan elinikäinen hallinta- ja käyttöoikeus kaikkeen vainajan omaisuuteen. Asiakirjamallin mukaisella testamentilla on myös määrätty siitä, miten perintö tulee jakaa molempien aviopuolisoiden kuoltua. 

 

Tässä asiakirjamallissa on lisäksi huomioitu mm.:

- Lesken vapauttamisesta tilintekovelvollisuudesta perillisille,

- Toivomus lakiosavaatimusten tekemättä jättämiselle niin kauan kuin leski elää,

- Mahdollisuus luopua testamentista kokonaan tai osittain, sekä

- Perillisten puolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen. 

 

Tämä asiakirja sopii tilanteisiin, joissa aviopuolisot:

- Jossa aviopuolisoilla yhteisiä lapsia,

- Haluavat turvata leskeksi jääneen oikeusasemaa ja toimivaltuutta varmistaen mm. sen, että hän saa käyttää hyväkseen kaikkea testamentilla saatua omaisuutta, vuokrata sitä ja pitää vuokratulot, myydä irtainta omaisuutta,

- Sulkea pois perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus.

 

Tämä asiakirjamalli ei sovi, mikäli aviopuolisot:

- Haluavat antaa leskelle omistusoikeuden omaisuuteen. Omistusoikeus on edellytys esimerkiksi sille, että leski voi yksinomaisella päätöksellään myydä kiinteää omaisuutta tai lahjoittaa omaisuutta. 

 

Hallinta- ja käyttöoikeustestamentin etuna on se, että leski ei joudu maksamaan testamentin nojalla saamastaan perinnöstä perintöveroa. Perintöverovelvollisuus kohdistuu avioparin lapsiin, joiden perintöveroa kuitenkin huojentaa leskelle myönnetty elinikäinen hallintaoikeus. 

 

    25,00 €Price