Search
 • Niina

Kunnes kuolema meidät erottaa

Updated: Jul 9, 2020


Jonain päivänä eteemme tulee väistämättä se päivä, jolloin joudumme luopumaan rinnallamme kulkeneesta kumppanistamme.


Niin raadolliselta kuin se surun ja kaipauksen keskellä tuntuukin, on puolison kuoleman jälkeen runsaasti käytännön asioita hoidettavana ja selvitettävänä. Näiden asioiden moninaisuus ja valitettavasti myös monimutkaisuus voi tulla monelle yllätyksenä, jota ei surutyön keskelle mitenkään erityisemmin kaipaisi.


Suosittelenkin, että aiheen riipaisevaisuudesta huolimatta istahdat hetkeksi alas ja pohdit, kuinka puolison poismeno vaikuttaisi arkeesi ja talouteesi. Ikävien asioiden ajattelu ei tarkoita ”pirujen maalailua seinille”, vaan kyse on järkevästä ennakoinnista, joka voi säästää monelta ylimääräiseltä murheelta surun hetkellä, jolloin materiaalisten asioiden ajatteleminen tuntuu toissijaiselta.


Koska avioliitto on juridisessa mielessä myös taloudellinen sopimus, on avioliittoon ja sen päättymiseen liittyvät raha-asiat hyvä tiedostaa ennalta. Pahimmassa tapauksessa leski voi jäädä puille paljaille, mikäli leskellä ei ole omaa varallisuutta, hänen hyväkseen ei ole tehty testamenttia ja puolisoilla on ollut avio-oikeuden pois sulkeva avioehtosopimus. Avopuolison tilanne on lähtökohtaisesti vieläkin huonompi, ellei avopuolison hyväksi ole tehty testamenttia tai edunsaajamääräystä.


Julkaisen yritykseni FB- ja Instagram-sivuilla seuraavien viikkojen aikana julkaisusarjan, jossa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Lesken taloudellinen turva - Miten leski pärjää rahallisesti?

 • Lesken asuminen - Saako leski jäädä asumaan yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon?

 • Periikö leski ja mitä tapahtuu kuolleen puolison omaisuudelle?

 • Uusperheissä huomioon otettavia asioita

 • Jakamaton kuolinpesä - Lesken turva vai tulevaisuuden harmi?

 • Alaikäisten lasten edunvalvonta

 • Kuolleen puolison velat - Kuka ne maksaa?

 • Vakuutusten edunsaajamääräys - Miksi edunsaajamääräyksellä on merkitystä?

 • Testamentti ja avioehto - tehdäkö vai ei?

 • Digitaalinen jäämistö - Miten toimia ja varautua digitaalisen jäämistön hoitamiseen?


Avoliitto eroaa monelta osin oikeudellisilta vaikutuksiltaan. Edellä lueteltuja teemoja käsitellään sekä avio- että avoliiton näkökulmasta. Myös uusperhetilanteet pyritään huomioimaan. Huomaathan kuitenkin, että kaikkiin perhe- ja varallisuustilanteisiin on mahdoton antaa kaiken kattavia näkemyksiä ilman yksityiskohtaisempia tietoja kunkin perheen tilanteesta.


Tuntuuko kuolemasta, perinnöstä ja testamentista puhuminen vaikealta? Tarvitsetko apua perunkirjoituksen hoitamisessa? Tai mietityttääkö jokin muu perhe- ja perintöoikeudellinen kysymys?

Jätä yhteydenottopyyntö osoitteeseen niina@lakitoimistokunnes.com ja otan sinuun yhteyttä. Yhteydenottopyyntö ei sido mihinkään eikä maksa mitään.


FB-sivu: @Lakitoimisto Kunnes

Instagram: lakitoimisto_kunnes

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Avio-oikeus

Avioliittolakiin kuuluu oletuksena puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Se ei tarkoita sitä, että ”mikä on sinun, on myös minun”, vaan kumpikin omistaa avioliiton aikana oman omaisuutensa. A