Search

Perinnöstä luopuminen - mistä on kyse?

Mitä sanasta ”perintö” tulee mieleen? Osuus sukutilasta, isoisän vanha taskukello, rahavaroja? Entä jos perintönä onkin tulossa jotain sellaista, mitä et halua ottaa vastaan? Muuttotappiopaikkakunnalla sijaitseva kosteusvaurioinen, purkukuntoinen talo, jota paraskaan kiinteistönvälittäjä ei saisi myytyä ja josta koituisi vain kuluja. Mitä tehdä, jos kyseistä omaisuuserää ei halua ”riesakseen”? Tällöin on esimerkiksi mahdollista luopua perinnöstä.


Usein perinnöstä luopuminen tulee esille perintösuunnittelusta puhuttaessa, mutta haluan nostaa myös toisenlaisen näkökulman perinnöstä luopumisen osalta. Lue koko julkaisu, jotta ymmärrät, milloin luopuminen on järkevää ja milloin ei.


Perinnöstä on mahdollista luopua kahdella eri tavalla - ennakkoon perittävän eläessä tai jälkikäteen perittävän kuoltua. Tässä tekstissä keskitytään jälkiluopumiseen.


Perinnöstä luopuminen edellyttää, että

a) perillinen ilmoittaa (kirjallisesti) luopuvansa perinnöstä, ja

b) luopuminen tapahtuu ns. tehokkaasti.


Tehokas luopuminen tarkoittaa kuolinpesästä vetäytymistä eli perinnöstä luopuva perillinen ei saa ryhtyä kuolinpesään. Kuolinpesään ryhtymisenä pidetään mm. kuolinpesän omaisuuden myyntiä, kuolinpesän omaisuuden jakamista ja valtakirjan antamista kuolinpesän omaisuuden myymiseksi. Luopumisesta tekee tehottoman jo pelkästään se, että luopuja ottaa kuolinpesästä jonkin yksittäisen jäämistöön kuuluvan esineen, tai asettaa luopumiselleen ehtoja esimerkiksi sen suhteen, kenelle hänen perintöosuutensa on menevä, kun hän itse siitä luopuu. Mikäli perinnöstä luopujalle on testamentilla määrätty jokin tietty esine, ei tämän esineen vastaanottaminen tarkoita tehotonta luopumista. Perinnöstä luopuja voi edelleen luopua muusta perinnöstä kuin testamentilla saadusta esineestä. Tarkkana on kuitenkin syytä olla! Virheellinen luopumismenettely voi johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, jossa maksetaan sekä perintö- että lahjavero.


Kun perillinen luopuu tehokkaasti hänelle kuuluvasta perinnöstä, siirtyy kyseinen perintösaanto sille, jolle se menisi tapauksessa, jossa perinnöstä luopuva olisi kuollut. Eli jos poika päättää luopua isältään saamasta perinnöstä, siirtyy perintö luopuvan isän lapsille. Tämän kirjoituksen alussa mainittu hometalo siis siirtyisi lasten riesaksi, mikä harvoin on perinnöstä luopumisen tavoite. Yleensä perinnöstä luopumisella tavoitellaan verohyötyä - kun yksi sukupolvi ”ohitetaan” perinnönjaossa, ohitetaan myös kyseisen perinnöstä luopuneen sukupolven perintöverovelvollisuus.

Tiesitkö, että myös testamentista on mahdollista luopua? Testamentista luopuminen on itseasiassa mahdollista myös osittain. Tästä aiheesta lisää myöhemmissä postauksissa.

Mikäli aihe herätti kysymyksiä, kommentoi alle tai lähetä viestiä: niina@lakitoimistokunnes.com


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Avio-oikeus

Avioliittolakiin kuuluu oletuksena puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Se ei tarkoita sitä, että ”mikä on sinun, on myös minun”, vaan kumpikin omistaa avioliiton aikana oman omaisuutensa. A