Search

Perinnönjakoon liittyviä verotuksellisia huomioita

Perinnönjakoon liittyy useita verotuksellisia näkökulmia, jotka on hyvä ottaa huomioon perintöasioita järjesteltäessä. Verotuksellisia ”yllätyksiä” voi tulla eteen esimerkiksi tilanteessa, jossa joku perillisistä haluaa lunastaa esimerkiksi jäämistöön kuuluvan kesämökin itselleen. Verotukseen on kiinnitettävä huomiota myös muun muassa silloin, kun joku perillisistä haluaa - usein verotussyistä - luopua perintöosuudestaan. Perinnöstä luopumista ja sen verotuksellisia seikkoja käsitellään seuraavassa julkaisussa tarkemmin.

Perinnönjaon osalta lähtökohtana on, että perintösaannot ovat varainsiirtoverosta vapaita, ellei perillinen sitten maksa esimerkiksi kiinteistöomaisuutta kuolinpesästä saadessaan muille osakkaille vastiketta kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla. Yksinkertaistettuna: jos osakas lunastaa kuolinpesään kuuluvan kesämökin itselleen ottamallaan lainalla tai omilla varoillaan (= pesän ulkopuolisia varoja), tulee varainsiirtoverovelvollisuus kyseeseen.


Varainsiirtoveron välttämiseksi onkin hyvä pohtia, voisiko koko kesämökin tai minkä tahansa muun yksittäisen omaisuuserän siirtämisestä suoraan tietyn yksittäisen perillisen omistukseen määrätä testamentilla ja muiden perillisten tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi muille perilliselle jotain muuta omaisuutta mökkiä vastaavan arvon edestä - mikäli omaisuuden määrä

tällaisen järjestelyn mahdollistaa.


Perintöveron määrä ja sen minimointi voi jo itsessään olla yksi hyvä syy miettiä perintöasioita oman omaisuutensa osalta etukäteen. Oman omaisuutensa osalta on mahdollista tehdä perintösuunnittelua, ja hyvin mietityn testamentin avulla voi siirtää omaa omaisuuttaan eteenpäin hyvinkin verotehokkaasti. Perintöveron määrää koskevia laskelmia on mahdollista tehdä Verohallinnon verkkosivuilta löytyvän laskurin avulla.


Huomioithan, että osituksen lopputulos (esim. se, ottaako vainajaa vähävaraisempi leski tasinkoa vastaan vai ei) voi vaikuttaa merkittävästikin perintöveron määrään. Lesken luopuessa tasinko-oikeudestaan, kuolinpesän osakkaiden perintöosuudet kasvavat - kasvattaen samalla kunkin osakkaan perintöverotettavaa jäämistöosuutta.


HUOM! Muistathan, että osituksesta on tehtävä erillinen osituskirja eli pelkkä perukirjaan tehty maininta ei riitä!

Lataa verkkokaupastamme asiakirjamallit perinnönjako- ja ositussopimuksesta; avioero-osituksesta tai erottelusopimuksesta (avioero). Mikäli tarvitset apua perintökysymyksissä, ota yhteyttä niina@lakitoimistokunnes.com


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Säästät, sijoitat ja tavoittelet vaurautta?

Hyvä! Olet sitten varmaan myös tietoinen pitkäjänteisesti säästämäsi ja taidokkaasti sijoittamasi varallisuuden ”päätepisteestä” esimerkiksi eron tai kuoleman kohdatessa? Tai mahdollisuuksista tehdä v